Fysiovital Risskov Tlf: 8877 0252

Helhedsorienteret fysioterapi

Jeg finder årsagen…

Når du kommer til behandling hos mig, vil jeg bestræbe mig på at finde årsagen til dine udfordringer og give dig behandling og vejledning, du kan bruge fremadrettet. Mit mål er at give dig redskaber der kan fjerne eller reducere dine smerter, give dig en velfungerende krop og dermed øge din samlede livskvalitet….også efter du har været i behandling.

Med mine mange års erfaring som behandler, og med mine fødder godt og stabilt placeret på jorden, vil jeg kunne læse din krop, undersøge og vurdere om dine smerter, nedsat funktion eller begrænset vitalitet, skyldes noget mekanisk i kroppen, eller om der er andre årsager til din kropslige ubalance. Du kan også forvente at jeg stort set altid vil bruge mine hænder og selvfølgelig mine mange erfaringer for at give dig den bedste behandling.

Uanset om du har smerter, funktionsnedsættelse,  stress eller nedsat vitalitet, så findes der ikke kun én forklaring på, hvorfor du har det som du har det. Der har ganske givet været en hændelse, som har udløst din situation, en hændelse som har været dråben, der har fået bægeret til at flyde over. Men der ofte flere forklaringer på hvorfor, du har det som du har det.

Få en lækker massage der løsner og afspænder din krop

Skab balance i dit liv

Et menneske med balance i krop og sind, har bedre forudsætninger for at tackle skader, sygdom, stress og uforudsete begivenheder, end hvis ”bægeret er fyldt”. Derfor vil jeg ikke kun hjælpe dig med det konkrete problem du kommer med her og nu, men jeg vil give dig mulighed for at skabe balancer, som kan give dig overskud, der også kan holde fremadrettet.

En lille indsats fra dig

Vores livsstil og de omstændigheder vi lever under i dag, fremmer sjældent vores balance i krop og sind, og ofte må vi gøre en ekstra indsat for at genskabe eller vedligeholde balancen.
Løsningen for at komme tilbage til balancen er ofte ganske enkel, men det kan kræve en lille indsats af dig.
Sammen med dig vil jeg finde de sider, hvor du er i ubalance, det er ganske nænsomt, og jeg tager altid udgangspunkt i det sted hvor du og din krop er.

Nænsom behandling

Mine behandlinger er generel meget nænsomme, da jeg mener at det er den bedste måde krop og sind kan komme i balance og blive genopbygget på.
Med min empati og brede menneskeforståelse, vil jeg kunne rumme og forstå dine udfordringer, og herigennem behandle, guide og støtte dig til større balance, hvad enten til det drejer sig om smerte, funktionsnedsættelse, fysiske skader, angst eller andre gener.

Tæt dialog med dig

Jeg arbejder stort set altid med og gennem mine hænder, min intuition og i tæt dialog med dig.
Du kan vælge mellem 45min eller 60min behandlinger