Risskov Tlf: 8877 0252 | Rønde Tlf: 8637 2444

Virksomhedsaftale for fysioterapi og træning B2B

Virksomhedsaftale om fysioterapi og træning

Hvad kan vi gøre B2B…

En virksomhedsaftale om fysioterapi og træning, kan skabe mere sundhed på din arbejdsplads.

Når der skal gøres lidt ekstra for personalet. Når der værnes om god trivsel. Når interessen for at gå på arbejde kommer alle parter til gode. Så kan en virksomhedsaftale om sundhed og vitalitet være en løsning og rentabel investering.

Aftalen kan benyttes ved sygefravær eller når arbejdet resulterer i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, eller andet som vil gavne den enkelte og virksomheden.

Vi har mange års erfaring og stor ekspertise indenfor fysioterapi og træning. Vores erfaring bygger også på at ramme den rette aftale, så den passer bedst til behovet i din virksomhed.

Hvilken aftale kan I få?

Samarbejdet med din virksomhed er unikt og bliver skræddersyet efter jeres behov.

Eksempler nævnt til inspiration:

  • Sundhedstjek
  • Foredrag
  • Arbejdspladsindretning og ergonomi
  • Behandlinger
  • Massage
  • Træning
  • Undervisning
  • APV

…og meget andet

Hvor og hvornår kan I træne?

Det kan foregå hos jer eller hos os.

I nogle virksomheder kommer vi hver uge, hos andre 1 gang om måneden eller 1 gang om året, alt afhængig af opgaven og formålet.

Hvem kan få en aftale?

Vi kan referere til Banker, Dagligvarebutikker, Advokatkontorer, Forsikringsselskaber, Uddannelses institutioner herunder Folkeskoler, Gymnasier, Revisionshuse, Produktion og Fabrikker.

Hvordan får I en aftale?

Få et uforpligtende møde med Indehaver Nina Adsersen.

Formålet med mødet er at lære jer at kende og i fællesskab undersøge om vi har et løsningsforslag til jeres specifikke udfordringer, personalepleje eller til fastholdelse af personale.

Ring til os i Rønde eller send en mail, så vender vi tilbage med forslag om møde.

Pr. 1 juli 2019 er FysioVital Rønde overtaget af Protreatment

Klik her for at komme til Protreatment Røndes hjemmeside.

Læs mere

Udtalelser fra virksomheder vi arbejder sammen med

FysioVital og Dansk Revision Randers indgik for et år siden samarbejdsaftale.

FysioVital har indrettet en Klinik hos Dansk Revision Randers.

Her kan medarbejderne få fysioterapeutiske behandlinger og massage.

Medarbejderne kan benytte tilbuddet som et supplement eller erstatning til eksisterende behandlinger/massage de modtager i fritiden.

Ved at benytte Klinikken i Dansk Revision Randers spares der tid på transport.

Endvidere har FysioVital tilbudt individuel rådgivning til medarbejdere om indretning af arbejdsplads mv. og er løbende til rådighed for rådgivning.

Klinikken hos Dansk Revision Randers har åben 1 til 2 dage ugentlig.

(30.11.2017)

Peter Damgaard

Partner, registeret revisor , Dansk Revision Randers

Vilomix har af flere omgange haft stor glæde af samarbejdet med FysioVital

Vi har indtil nu haft 3 ryghold af 3-4 måneders varighed, løbende massageordning her i virksomheden og løfteteknik for vores medarbejdere i produktionen.

Medarbejderne fra FysioVital er altid venlige og smilende, hjælpsomme, motiverende og dygtige. Alle ordninger skaber stor tilfredshed hos vores personale.

(01.12.2017)

Anne Sørensen

Marketing Manager & HR konsulent, Vilomix

Månedlig behandling hos FysioVital

Sparekassen har gennem flere år tilbudt vores medarbejdere en månedlig behandling hos FysioVital. Et tilbud som rigtig mange af vores medarbejdere har taget imod og har stor glæde af.

Herudover har vi med jævne mellemrum besøg af en medarbejder fra FysioVital i Sparekassen så vi er sikre på at vores arbejdspladser er indrettet på den mest hensigtsmæssige måde.

(15.12.2017)

Ole Bonde

Direktør, Rønde sparekasse

Samarbejde om arbejdsmiljø

Efter at Danmarks Jægerforbund var flyttet ind i vores nye domicil på Molsvej 34, var der fra vores arbejdsmiljøgruppe, et ønske om at sikre den bedst mulige introduktion til vores nye fælles arbejdsplads med 56 medarbejdere.

Der blev i denne forbindelse taget forskellige tiltag, og et af vores fokusområder var den individuelle arbejdsplads og ergonomi.

Vi kontaktede derfor den lokale fysioterapi, FysioVital, for at sikre at vi fik en god faglig sparring og rådgivning om emnet.

Vi indgik et samarbejde om et forløb som strakte sig over 3 måneder, som både indeholdt en introduktion til ergonomi samt rådgivning til den enkelte, ud fra dennes personlige behov.

FysioVital sikrede en solide og faglige gennemgang og at forløbet blev en god oplevelse for de deltagende.

Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra alle og en del fik da også justeret på de dårlige vaner og har tillagt sig bedre arbejdsstillinger og rutiner i hverdagen.

Vi kan derfor anbefale andre et samarbejde med FysioVital om lignende opgaver.

Venlig hilsen

Danmarks Jægerforbund

Peter Smærup

Projektleder/næstformand i arbejdsmiljøudvalget , Danmarks Jægerforbund

Samarbejdspartnere